Industrikunnskap

Våre rådgivere er seniorer med en unik innsikt i den norske og internasjonale olje- og gassindustrien. Vi kommer fra topp-posisjoner innen denne industrien, men vi samarbeider også med andre bransjer og samfunnssektorer som er interessert i de solide erfaringene som er bygget opp innen olje- og gass.

Flere av oss har kombinert operativt arbeid med bakgrunn fra forskning og utvikling, og vi samarbeider med internasjonale forskningsmiljø.

Integritet

Vår styrke er kombinasjonen av solid forankrede råd og håndfaste løsninger som vi vet virker.

Vi sørger for å redusere risikoen for tap av omdømme eller at du ikke går glipp av viktige forretningsmuligheter. Andre ganger bidrar vi til å sikre at nettopp din virksomhet blir valgt når de beste hodene velger framtid.

Samarbeidspartnere

CGI